NAZWA: Uzdrowisko Busko - Zdrój Spółka Akcyjna

RODZAJ: Spółka Akcyjna

ADRES:
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1
28-100 Busko Zdrój

NIP: 655-000-02-38
REGON: 000288165

KONTAKT:
Fax 041 378 41 54
Adres e-maildyrekcja@ubz.pl

Prezes Zarządu:
Wojciech Legawiec
Telefon 041 370 32 25
Adres e-mailw.legawiec@ubz.pl

:
Adres elektronicznej skrzynki podawczej na portalu Epuap
Adres e-mail/UBZ/skrzynka

Spółka zarejestrowana jest
pod Nr KRS 0000055824
w Sądzie Rejonowym w Kielcach,
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejstru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego 21.000.000,00 zł.