Redakcja Biuletynu

Redaktor główny Buletynu




Redakcja Buletynu

Małgorzata Łukasik
661509793
m.lukasik@ubz.pl

Joanna Krzak
000000000

Karolina Karcz-Wasilewska
413703203

Adrian Jędrszczyk
413703203

Małgorzata Skrzela
413703203
m.skrzela@ubz.pl