NAZWA: Uzdrowisko Busko - Zdrój Spółka Akcyjna

RODZAJ: Spółka Akcyjna

ADRES:
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1
28-100 Busko Zdrój

NIP: 655-000-02-38
REGON: 000288165

KONTAKT:
Fax 41 378 41 54
Adres e-maildyrekcja@ubz.pl

:
Stanisław Grzesiak - Członek Zarządu, Magdalena Konieczna-Różycka - Członek Zarządu
Telefon 41 370 32 25

Spółka zarejestrowana jest
pod Nr KRS 0000055824
w Sądzie Rejonowym w Kielcach,
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejstru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego 24.500.000,00 zł.Informacja RODO:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Tomasz Paprocki


e: iod@ubz.pl